there is no business like schouw business / by stijn gilbert

Het zijn harde tijden voor de schouw als architecturale bekroning van een gebouw. In een tijd waarin technische dictaten de dienst uitmaken in architectuurontwerp delft ze meestal het onderspit ten voordele van geprefabriceerde kunststof dakdoorvoeren (die geen enkele esthetische meerwaarde hebben).

Hierbij dus een warm pleidooi voor de herwaardering van schouwen als sluitstuk van ruimtelijke poëzie, met respect voor de schaal en materialiteit. Antonio Gaudi (Casa Mila), Richard Norman Shaw (Cragside), Edwin Lutyens, Frank Lloyd Wright e.a. wezen ons in deze de juiste weg...