15.174 DEDJ: exciting new design challenge / by stijn gilbert

Samen met de bewoners gaan we op zoek naar een visuele symbiose tussen binnen- en buitenruimte. De 'stedenbouwkundige onvriendelijkheid' van de nabije omgeving wordt katalysator voor het functioneel herdenken.