13.137 MAAN: OPLEVERING / by stijn gilbert

De oplevering van onze eerste CLT-woning! Een duurzame en energiebewuste woning binnen een afgelijnd budget. Een compact functioneel nest dat pretentieloos tijdloos wil zijn. Een sterk concept van open en gesloten, ruwe bolster met blanke pit. Een intieme shelter die zich in zijn omgeving wil integreren zonder te domineren.

Dank aan de bouwheer voor het boeiende ontwerp- en bouwproces. De moedige keuze ook om - in tijden waarin bouwfirma's de dienst uitmaken - te kiezen voor het maatwerk van een architect.

Dank aan de uitvoerders voor hun toegewijde inzet om het concept te vertalen in ruimte.